Chuỗi Mân Côi Trầm Hương

$ 409.00

Mân Côi có nghĩa là bông hồng. Chuỗi Mân Côi là chuỗi bông hồng, được tượng trưng bằng 50 hạt, mỗi hạt là như một kinh Kính Mừng, được coi như những bông hồng kết thành vòng hoa dâng kính Mẹ. 150 kinh Kính Mừng là như 150 bông hồng hay 150 thánh vịnh. Vì chuỗi Mân Côi được các tín hữu thời Trung Cổ đọc và coi như tập thánh vịnh về Đức Mẹ, cũng giống như 150 Thánh Vịnh trong Kinh Thánh, Giáo Hội dùng để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa.

còn 1000 hàng

    Giảm 65% toàn bộ Vòng Bạc Mix Đá Phong Thuỷ

    X
    HOTLINE